Hª de la Filosofia en Florida Secundària.

LES REDACCIONS SOBRE LA FILOSOFIA PLATÒNICA


Aquestos dies hem estat treballant la redacció de La Teoria de les Idees i la Idea del Bé com a un exemple per tal d'introduir les orientacions sobre aquest procediment tan important en segon. Recordarem les indicacions i farem una proposta de temes a preparar ara que està ja ahí el control.

ORIENTACIONS PER A LA COMPOSICIÓ.
 1. L'exercici de redacció sempre desenvolupa un tema relacionat amb la filosofia d'un dels autors del temari. En aquest cas, Plató.
 2. Una bona redacció depen en bona mesura dels coneixements sobre el filòsof a desenvolupar i també de les competències lingüístiques de l'alumnat. Es clar que, quan més i millor comprenen i sabem la filosofia de l'autor, més i millor escriurem sobre ell i també que aprendre a escriure sols s'apren escrivint.
 3. És imprescindible fer un guió previ al qual seleccionarem els continguts necessaris per al desenvolupament del tema. De manera natural recuperem de la memòria els aprenentatges d'una manera no lògica, sinó més bé per associació d'idees. Així que és precís ordenar els continguts d'allò més general a allò més concret. 
 4. Del guió podrem extraure quins són els nuclis de contingut generals que anem a desenvolupar. Són els apartats. Els usarem a la nostra introducció per concretar el tema i indicar el fil conductor de la nostra exposició, de tal manera que hi haurà cohesió entre el nostre plantejament i el desenvolupament que realitzarem posteriorment.
 5. La introducció és la carta de presentació del tema i també de qui l'escriu. En ella hem de mostrar que comprenem clarament el tema i que som capaços de situar-lo en el context de la filosofia de l'autor i en un context històric-filosòfic més ample. Hem de redactar-la en un pàrraf ben cohesionat i per tant, l'ús dels connectors és central. No és convenient començar la redacció amb el subjecte "Plató" doncs la tendència a desvirtuar l'objectiu del tema és enorme.
 6. El desenvolupament ha de tenir uns 3 ó 4 pàrrafs, seguint l'ordre del nostre guió. Ha d'estar molt ben escrit, un escrit bell per la forma i el contingut. Són claus els connectors d'enllaç entre pàrrafs i els que relacionen les idees entre sí, així com també els verbs i la subordinació. Difícilment un text expositiu-argumentatiu es pot articular en oracions simples. 
 7. En quant a la conclusió, ha de ser alguna cosa més que un resum del ja dit. Una recomanació és rellegir tot allò escrit de nou per tenir una visió global de la redacció i sobre tot, per resituar les conclusions en relació al context general i de la filosofia de l'autor. Cal fer una valoració global de les aportacions del filòsof, tenint present els problemes del seu context, la discrepància o continuïtat amb el pensament d'altres autors i, si es coneix, la influència en la filosofia posterior. 

PROPOSTES DE TEMES SOBRE LA FILOSOFIA DE PLATÓ.

Els següents temes són formulacions concretes dels nuclis de continguts que composen el temari de Plató.  Aquestes no s'esgoten i per tant poden ser altres diferents. 

 1. La Teoria de les Idees de Plató
 2. La Teoria de les Idees i la Idea del Bé.
 3. El mite de la caverna i la Teoria de les Idees
 4. Opinió i coneixement en la filosofia de Plató
 5. El dualisme epistemològic en la filosofia platònica
 6. Coneixement, raonament discursiu i opinió en la filosofia de Plató
 7. Matemàtiques i Dialèctica en Plató
 8. Les matemàtiques en el projecte polític de Plató
 9. El dualisme antropològic en la filosofia de Plató
 10. Antropologia, ètica i política.
 11. L'educació en la filosofia de Plató. 
 12. Ètica i Política segons Plató
 13. El govern de la ciutat i la filosofia segons Plató
 14. L'Estat Ideal segons la filosofia de Plató

Es interessant que estudies preparant el guió d'alguna d'elles i/o redactant. Pots fer una autoavaluació amb aquest material.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada

Puja

ir arriba

Visita altres entrades

Visita altres post