Hª de la Filosofia en Florida Secundària.

E-BOOKS

Totes les traduccions solen ser en castellà. S'especificarà en cas contrari.
Estan organitzades per etapes i autors

FILOSOFIA GREGA I ROMANA 

 PLATÓ
 1. Apologia de Sòcrates
 2. La República
 3. Fedó, El convit i Gorgias.
 4. El Timeu o de la Naturalesa
ARISTÒTIL 
 1. Sobre l'ànima
FILOSOFIA MEDIEVAL I DEL RENAIXEMENT
MAQUIAVELO
FILOSOFIA MODERNA

DESCARTES
Discurs del mètode

HUME

Tratado de la naturalesa humana

KANT
 1. Pròleg B de la Crítica de la raó pura. Traducció de García Morente.
 2. Crítica de la raó pura. Traducció de García Morente.
 3. Crítica de la raó pura. Traducció de P. Ribas
 4. Sobre la pau perpètua
 5. Què és la Il.lustració
FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

NIETZSCHE 

 1. La Genealogia de la moral
 2. El crepuscle dels ídols 
 3. Més enllà del bé i del mal
 4. Sobre veritat i mentida en sentit extramoral


MARX

 1. El manifest comunista de 1844
 2. Manuscrits económic-filosòfics de 1848


FILOSOFIA DEL SEGLE XX

SIMONE DE BEAUVOIR

 1. El segon sexe

Puja

ir arriba

Visita altres entrades

Visita altres post