Hª de la Filosofia en Florida Secundària.

En aquesta zona publicarem informació sobre l'avaluació tant de l'assignatura de Filosofia de 1er de Batxillerat com d'Història de la Filosofia de 2n Batx.


FILOSOFIA I CIUTADANIA DE PRIMER BATXILLERAT.

CURS 2014/15

TEMARI 
 1. Tema 1. Què és la racionalitat? Apartats 1 i 2. Tema 1. Vol. 1.
 2. Tema 2. Què és el saber? Veritat i realitat. Apartats 1 a 4. Tema 2. Vol. 1
 3. Tema 3. Models del saber. Filosofia i Ciència. Apartats 1 i 3. Tema 3. Vol. 1
 4. Tema 4. Natura i cultura. Lectura de Vicent Vilana ¡Tan iguales, tan diferentes!.
 5. Tema 5. Fonaments de l'acció moral. Llibertat i responsabilitat. Tema 1 vol. III.
 6. Tema 6. Filosofia política: Justícia i felicitat. Apartats 1-4, Tema 2. Vol. III.
PROCEDIMENTS
 1. Analitzar els pressupostos filosòfics implícits en un fenomen històric o un fragment breu d’un text filosòfic o d’altre caire o qualsevol altra manifestació audiovisual de la cultura contemporàniaResumir un text (identificar tema, idees fonamentals en la forma d’un text escrit o mapa mental)
 2. Identificar, explicar i comentar el tema, tesi i arguments d’un text a partir dels coneixements propis i amb el vocabulari filosòfic escaient.
 3. Redactar una dissertació o text argumentatiu ben estructurat en quant a les parts i el contingut sobre un tema
 4.  Justificar la pròpia opinió mitjançant informació vertadera i una argumentació coherent.


MATERIALS
Filosofia i ciutadania. Editorial Diálogo. Vol.1 i 3.
El bloc Els treballs i els dies (http://elstreballsielsdies.blogspot.com.es), en especial l’entrada http://elstreballsielsdies.blogspot.com.es/2012/06/hawaii-bombay-son-dos-paradisos.html que indica en concret materials i recursos útils.

CRITERIS I INSTRUMENTS DE RECUPERACIÓ

Els alumnes tindran dos criteris d'avaluació al 50% en cadascun dels dos parcials:
1. La nota de la primera i segona avaluació
2. Un treball escrit d'activitats perfectament redactat i justificat.
o   Vol. I: pàgs. 11, 24, 41, 42, 50,54, 84 i 85
o   Vol III: pàgs. 17, 22, 29,32, 37, 44
      

TERMINIS

El primer dossier es lliurarà el dia 10 de desembre de 2014
El segon dossier es lliurarà el dia 21 de gener de 2014


HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 
CRITERIS I INSTRUMENTS

Consultar presentació de l'assignatura a l'icona la informació general sobre avaluació.  Puja

  ir arriba

  Visita altres entrades

  Visita altres post