Hª de la Filosofia en Florida Secundària.

Ací vos aniré proposant recursos per aprendre els procediments de treball filosòfic de l'assignatura: comentaris de fragments d'obres filosòfiques, redaccions sobre un tema i exercicis d'actualització i relació del pensament dels filòsofs, d'acord als criteris i orientacions de la Comissió de la PAU de la Universitat de València.

Anàlisi i resum d'un text filosòfic
  1. Graella per analitzar i resumir un text argumentatiu
  2. Pautes per redactar comentaris en forma de resum i de definició de termes filosòfics.
Definició d'un o varios termes filosòfics a partir d'un text filosòfic
  1. Orientacions generals sobre el procediment.
  2. Graella per analitzar i definir termes filosòfics
  3. Pautes per redactar comentaris en forma de resum i de definició de termes filosòfics.
  4. Exemple de comentari per definir termes filosòfics
  5. Exemple 2 de definició "Idea" al símil de la línia.
Redacció d'una dissertació sobre un tema
  1. Orientacions per redactar un tema. 
Actualitzar o relacionar el pensament d'un filosòf


Test d'autoavaluació de procediments
  1. Test d'autoavaluació dels procediments de resum, definició i redacció.
  2. Rúbrica per avaluar una actualització

Puja

ir arriba

Visita altres entrades

Visita altres post